Kleedjesmarkt

Kleedjesmarkt

Kleedjesmarkt voor kinderen

Let op, er gelden enkele belangrijke regels rondom de kinderkleedjesmarkt: De kinderkleedjesmarkt is vrij toegankelijk en je kunt hier gratis aan deelnemen. Iedereen tussen 5 en 15 jaar (al dan niet onder begeleiding van een ouder en/of verzorger) is van harte welkom om deel te nemen met een kleedje om spullen te verkopen.

De kinderkleedjesmarkt vindt plaats op zaterdag 27 april van 06:00 tot 17:00 uur en is te bezoeken van 9:00 tot 17:00 uur.

De kinderen kunnen hun oude speelgoed of andere spulletjes die zij kunnen missen verkopen op deze kinderkleedjesmarkt. Vanaf 06:00 kun je je kleedje en spullen al klaarleggen en opzetten.

De kinderkleedjesmarkt wordt gehouden vanaf het bruggetje bij de Lijsterflats tot de Slotlaan en is uitsluitend bestemd voor de kinderen.

Handelaren/volwassenen mogen geen spullen verkopen en worden weggestuurd! Geen commerciële verkoop. Handelaren of wat daar op lijkt worden weggestuurd!

Er zijn geen kramen of partytenten op de kinderkleedjesmarkt toegestaan. Je mag wel gebruik maken van stoelen en een tafeltje om de spullen op uit te stallen.

Ook dit jaar zullen de beveiligers en handhaving hier streng op treden en volwassenen en handelaren weg sturen.

De kinderkleedjesmarkt welke alleen door kinderen wordt bezet en waar je van alles kunt vinden aan artikelen.

Iedereen is verplicht de niet verkochte spullen na afloop mee naar huis te nemen of in te leveren bij de afvalcontainers.

Jouw plaats dient schoon achtergelaten te worden. Je dient jouw afval zelf mee te nemen. Er wordt gecontroleerd.

Het is strikt verboden de volgende voorwerpen/producten te verkopen:
-Alcohol, wapens, verdovende middelen, porno en etenswaren.
-Het is verboden om levende dieren te verkopen of aan te bieden.

-Het is verboden om koffie/thee, fris en overige dranken te verkopen.

-Het in werking hebben van geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.

Er mogen alleen auto’s op de kinderkleedjesmarkt komen, zolang de veiligheid dat toelaat, om de spullen uit te laden en na afloop de overgebleven spullen in te laden. In die tussentijd dien je de auto ergens anders te parkeren. Tijdelijk parkeren of de auto onbeheerd achterlaten op het terrein van de kinderkleedjesmarkt is niet toegestaan. Hiervoor zullen parkeerboetes worden uitgeschreven.

Om de veiligheid tijdens de Koningsdag te garanderen wijst de organisatie je erop dat aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, team Handhaving en de politie direct moeten worden opgevolgd.

Wat mag niet

-Het is absoluut niet toegestaan met auto’s het gebied van det in te rijden, ook niet om te laden of te lossen! Gebruik hiervoor b.v. een aanhanger, buggy, kruiwagen, bolderkar enz.

-Volwassen mogen hun spullen hier niet verkopen.

-Het is verboden levende dieren te verkopen

-Alcohol, wapens, verdovende middelen, porno en etenswaren.

-De verkoop van loten is op de vrijmarkt verboden.

-Het is niet toegestaan etenswaren en dranken te verkopen.

-Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond of muren te slaan

-Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegelaten

-Commerciële handel (handelaren) is niet toegestaan en wordt van de Vrijmarkt verwijderd

-Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd de vergunninghouders

-Het is verboden na afloop van de vrijmarkt spullen, dozen, afval e.d. achter te laten! U dient ALLES weer mee naar huis te nemen!

 

Reglement kinderkleedjesmarkt Koningsdag Capelle a/d IJssel

1. De kinderkleedjesmarkt is geopend van 06.00 tot 17.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor de verkoop van gebruikte goederen door kinderen. Het is niet toegestaan voor 06.00 uur van kinderkleedjesmarkt terrein gebruik te maken.

2. De kinderkleedjesmarkt plaatsen zijn met linten uitgezet en alleen daar is het toegestaan om te gaan zitten.

3.Het is verboden om binnen het gebied van de kinderkleedjesmarkt opstallen of andere bouwwerken zoals partytenten op te richten of te plaatsen.

4. Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.

5. Het is verboden om etenswaren, dranken, drugs, wapens, erotische artikelen, verdovende middelen, alcohol en porno tijdens de kinderkleedjesmarkt te verkopen.

6. Na afloop van de kinderkleedjesmarkt moet de gebruikte plaats schoon worden opgeruimd. Verkoopwaar, dozen, afval etc. moeten worden gedeponeerd in aanwezige afvalcontainers.

7.Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.

8. Het deelnemen aan de kinderkleedjesmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de kinderkleedjesmarkt.

9. Het is verboden om levende dieren te verkopen of aan te bieden.

10. Het is verboden om koffie/thee, fris en overige dranken te verkopen.

LET OP: Door de gemeentelijke handhaving zal er op worden toegezien dat alleen wordt geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeervakken en in de wijken. Er is tevens een wegsleepregeling van kracht.

Naast de kinderkleedjesmarkt zijn enorm veel andere activiteiten gepland voor jong en oud. Vanwege routing en veiligheid kunnen kinderen niet willekeurig met een kleedje ergens gaan zitten. Bij calamiteiten is er een noodplan en het zou zeer ernstig zijn wanneer hulpdiensten de plek niet kunnen bereiken omdat er spullen in de weg liggen. Mocht je toch op een niet aangewezen plek gaan zitten, dan kan het zijn dat je door de organisatie, beveiliging of politie wordt verzocht een andere plaats te zoeken. 

You cannot copy content of this page